Chúng ta là ai

IISA (Cơ quan thanh tra và khảo sát quốc tế) Là một công ty kiểm tra và kiểm tra quốc tế, cống hiến để kiểm tra hàng hóa. Được thành lập tại Canada vào năm 2002, hiện nay chúng tôi có mặt tại 20 văn phòng trên toàn thế giới và nhân viên đa ngôn ngữ thân thiện luôn ở đây để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Dịch vụ