Chính sách chất lượng

IISA Inc cam kết đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng thông qua việc cải tiến liên tục dịch vụ khảo sát và kiểm tra hàng hóa, như một phần không thể thiếu của Hệ thống quản lý chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Các Giám định viên của chúng tôi có năng lực, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp để thực hiện các dịch vụ khảo sát và kiểm tra hàng hóa ở Canada, tuân thủ tất cả các yêu cầu của khách hàng theo quy định của các tổ chức quản lý quốc gia như Transport Canada và Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Canada (CIFFA), cũng như các tổ chức quản lý quốc tế IMO, ICAO và IPPC.

IISA Inc. đã thực hiện một bộ quy tắc nội bộ về tính công bằng, toàn vẹn, bảo mật và đạo đức trong tất cả các quy trình khảo sát và kiểm tra hàng hóa của chúng tôi.