Chính sách chất lượng

Công ty IISA cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng cách liên tục cải tiến qui trình giám định như là một phần không thể thiếu của Hệ thống Quản trị Chất lượng.

Giám định viên của chúng tôi có đủ năng lực về chuyên môn, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp để thực hiện dịch vụ giám định và kiểm định hàng hóa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty IISA cũng cam kết thực thi một cách công bằng, chính trực, tuyệt mật và đạo đức trong suốt qui trình kiểm định và giám định của chúng tôi.